Jak propojit Analytics účet s goodmarketing.

  1. Prihlašte se do administračního centra Google Analytics na tomto odkazu: http://www.google.com/analytics/. Na horním panelu vyberte záložku Správce. V levém sloupci s názvem Účet vyberte možnost Správa uživatelů.Propojení účtů nastavíte ve Správě uživatelů
  2. Do pole Přidat oprávnění pro uživatele vložte náš email [email protected].
    V rozbalovacím menu napravo od pole s emailovou adresou zaškrtněte možnosti Číst a analyzovat, Spolupráce a Upravit.
    Zaškrtněte políčko Upozornit tohoto užívatele e-mail.
    Pro dokončení procesu potvrďte tyto informace kliknutím na tlačítko Přidat.Nastavte pro nás potřebná oprávnění

    A teď spolu můžeme změřit nové návštěvy na vašem webu.