Jak propojit Facebook stránku s goodmarketing.

Pro úspěšné propojení vaši Facebook stránky s goodmarketing. ověřte, zda máte aktivní Facebook business účet. Postupujte podle následujících kroků k úspěšnému propojení vašich Stránek s goodmarketing.

  1. Přihlašte se do aplikace Facebook Business Manager na adrese business.facebook.com. V levém sloupci vyberte možnost Nastavení firmy a následně Stránky.
    přejděte do nastavení Stránky v aplikaci Facebook Business Manager
  2. Z nabídky vyberte požadovanou stránku. V pravé části obrazovky klikněte na Přidat partnera.Ke stránce přidejte patrnera
  3. Pro vytvoření partnerského propojení vložte do pole naše firemní ID 788419387941914.účty spárujte pomocí našeho firemního ID
  4. V následujícím kroku zaškrtněte možnost Editor Stránky. Další možnosti se zaškrtne automaticky.
    Vyberte oprávnění Editor stránek v aplikaci Facebook Business manager

Úspěšné propojení vám potvrdíme e-mailem. Goodmarketing. je nyní vašim partnerem na Facebook. Od teď můžeme společně vylepšovat vaše stránky.